Cennik

Poniższy cennik obowiązuje od dn. 01.09.2012:

Pole Dance:

Karnet 8 wejść –250zł do wykorzystania w ciągu 30 dni , płatne 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub na 7 dni przed upływem ważności karnetu. Zajęcia można odrabiać w innych grupach o podobnym poziomie nauczania w trakcie ważności karnetu. Jeśli przedłuża się uczęszczanie o  kolejny karnet z przerwą nie dłuższą niż tydzień , zajęcia ze starego karnetu  można odrabiać w kolejnym miesiącu .

Karnet 4 wejść –160 zł  do wykorzystania w ciągu 30 dni płatne 7 dni przed rozpoczęciem kursu lub na 7 dni przed upływem ważności karnetu. Zajęcia można odrabiać w innych grupach o podobnym poziomie nauczania w trakcie ważności karnetu. Jeśli przedłuża się uczęszczanie o  kolejny karnet z przerwą nie dłuższą niż tydzień , zajęcia ze starego karnetu  można odrabiać w kolejnym miesiącu .

Karnet open na 8  wejść350 zł (do różnych grup ,chodzimy kiedy chcemy)  ważny miesiąc . Zawsze należy sprawdzić czy w danej grupie są miejsca .

Karnet open na 4 wejścia 200zł  (do różnych grup chodzimy kiedy chcemy) -ważny miesiąc Zawsze należy sprawdzić czy w danej grupie są miejsca .

Karnet na 10 wejść 300 zł  ważny miesiąc w swojej grupie + dodatkowo wybrana grupa raz  w tygodniu

Karnet  na 12 wejść-350 zł ważny miesiąc w swojej grupie + dodatkowo wybrana grupa raz w tygodniu

– Zajęcia indywidualne  200zł z  Joanną Derybowską za pełną godzinę (60 min).

Wejście jednorazowe 50 zł.

Wieczory Panieńskie  350 zł do 8 osób, za każdą kolejną osobę + 50 zł.

– Płatności dokonywane w dniu rozpoczęcia zajęć podrażają karnet o 20 zł.

– Sesje zdjęciowe  ceny do indywidualnych negocjacji.

Stretching

– Karnet 4 wejścia do wykorzystania w ciągu miesiąca = 120 zł
– Jeśli ktoś posiada karnet na pole dance karnet kosztuje 100 zł
– Przy kartach multisport , ok system , fittflex wymagana kaucja zwrotna  w wysokości 100zł

Wynajem Sali

100zł/h

Numer konta na które dokonujemy wpłat kaucji za Benefit i ok System oraz za karnety 32 1020 1127 0000 1402 0310 2068 PKO BP Pole Art Studio.

Honorujemy karty: