Pole Dance

Historii Pole Dance moglibyśmy się doszukiwać w odległych rytuałach plemiennych, gdzie wykonywane były ekstatyczne tańce wokół drewnianych pali. Jednak Pole Dance, które znamy prawdopodobnie początek swój miał w Ameryce w 1920 roku, kiedy to wędrowni tancerze zaczęli używać słupów namiotowych, jako rekwizytu w swoich przedstawieniach. Ogromną popularnością cieszyły się liczne festyny, na których przeplatał się świat artystyczny oraz kupiecki. Wyróżniał się na nich namiot, w którym odwiedzający mogli podziwiać kobiety w niezwykle pięknym i zmysłowym tańcu przy wertykalnym drążku podpierającym jego środek. Bardzo szybko zaczęto ów drążek nazywać rurą do tańca, czyli „dance pole”.

W latach pięćdziesiątych pole dance stopniowo zaczął się przenosić z namiotów do barów rozpoczynając niechlubną część historii tej dyscypliny. W barach pokazywane były występy gwiazd burleski nazywane „burlesque shows” i dopiero w latach osiemdziesiątych zauważono wyjątkowość z jaką pole dance ukazuje piękno kobiecego ciała w tańcu. Wciąż nie była to dyscyplina popularna, wręcz źle kojarzona, ponieważ wtedy zaczęto wykorzystywać elementy tańca na rurze w nocnych klubach. Do dzisiaj określenie „taniec na rurze” niestety kojarzy się właśnie z tanimi klubami nocnymi…

Na szczęście lata dziewięćdziesiąte XX wieku okazały się bardziej łaskawe dla Pole Dance – zaczęto powoli i mozolnie odchodzić od utożsamiania tej dyscypliny z wulgarnym striptizem wokół rury. Zaczęło powstawać coraz więcej szkół tańca na rurze, dzięki czemu jest on traktowany jak nowoczesna, ogólnorozwojowa forma fitnessu, zawierająca elementy o charakterze artystycznym oraz akrobatycznym. Wiele elementów dzisiejszego Pole Dance zaczerpniętych jest z przedstawień przy użyciu tzw. chińskich pali, czyli Chinese Pole, który jest rodzajem tańca uprawianego przez mężczyzn, polegającym na wykonywaniu skomplikowanych akrobatycznych figur (oczywiście nie mających erotycznego zabarwienia).

Dzisiaj fani tańca na rurze próbują zmienić postrzeganie Pole Dance promując go jako odmianę tańca i akrobatyki. Każdego roku odbywa się coraz więcej konkursów, mistrzostw, pokazów. Pole Dance wykorzystywany jest w kabaretach, cyrkach oraz spektakularnych widowiskach scenicznych (między innymi Cirque du Soleil).

Pole Dance jest formą sztuki; połączeniem tańca i gimnastyki. Jest to forma fitness praktykowana przez rosnącą liczbę entuzjastów. Dzięki Pole Dance można znacznie poprawić elastyczność i wytrzymałość. Jest zdecydowanie dyscypliną wymagającą, ale jednocześnie dającą bardzo szybkie i zauważalne efekty.